logo_twitter.png logo_facebook.png instagram.jpg pinterest.jpg

Wat zijn de kosten om mee te doen en hoe kan ik die betalen?


Kosten

Kosten BakfietsSale:

Ondernemers €35,00
Particulieren  €15,00 

Betaling

Bij de aanmelding ontvang je een factuur welke zo spoedig mogelijk voldaan dient te worden, doch uiterlijk 1 week voorafgaande aan de BakfietsSale op NL81 ABNA 0569039029 t.n.v. Fleur Veldkamp o.v.v. BakfietsSale en het factuurnummer.

Wanneer dit niet op tijd is gedaan, kan de organisatie beslissen de reservering te annuleren. De organisatie is niet verplicht betaling te retourneren bij onvrede van de deelnemer, tenzij zulks redelijkerwijs verwacht kan worden.